Εγγύηση

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρέχεται από την εταιρεία Boatwrapping 3ετή εγγύηση από την ημερομηνία εφαρμογής του υλικού, ΕΦΟΣΟΝ η εταιρεία μας έχει αναλάβει εξολοκλήρου όλη την εργασία. ( το πατρόν , σχεδιασμός , αγορά υλικού και τοποθέτηση από το συνεργείο της εταιρείας )

Σε διαφορετική περίπτωση δεν παρέχεται εγγύηση.

Η εταιρεία μας μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασης του συγκεκριμένου αριθμημένου κομματιού (όπως αυτό αναγράφεται στο πατρόν) που έχει παρουσιάσει ολική αποκόλληση  και όχι ολόκληρο το πάτωμα. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης 

  1. Σωστή χρήση του προϊόντος και τήρηση των οδηγιών χρήσης και προστασίας. Το MFD μελετήθηκε και κατασκευάστηκε για συγκεκριμένη χρήση. (Αναψυχή) Οι  φθορές  οι οποίες προκύψουν από λανθασμένη χρήση δεν αναγνωρίζονται στην εγγύηση. Μετατροπές ή παρεμβάσεις μετά την εφαρμογή του υλικού επάνω στο σκάφος που μπορεί να επηρεάσουν το υλικό δεν αναγνωρίζονται και παύει αυτομάτως η ισχύ της εγγύησης .
  2. Συντήρηση και καθαρισμός

Το MFD καθαρίζεται εύκολα με κρεμοσάπουνο,  ζεστό νερό και μαλακή βούρτσα.  ΔΕΝ χρησιμοποιούμε ΠΟΤΕ οξέα, διαλυτικά ή άλλα δυνατά υγρά καθαρισμού. ΔΕΝ ΤΡΙΒΟΥΜΕ το υλικό με γυαλόχαρτα, σύρματα, μεταλλικές βούρτσες, μεταλλικά εργαλεία (π.χ. σπάτουλες, λάμες) ή άλλα υλικά που χαράζουν.

Το υλικό είναι αυτοκόλλητο και επομένως όχι κάτι μόνιμο. Θα πρέπει να υπάρχει φροντίδα και μέριμνα από τον ιδιοκτήτη για ξέπλυμα του υλικού με γλυκό νερό, προστασία από τις καιρικές συνθήκες με κάλυμμα και αποστράγγιση των υδάτων κατά την παραμονή του σε τρέιλερ.

Σκάφη εκτεθειμένα μόνιμα στις καιρικές συνθήκες ή σε ακραία καιρικά φαινόμενα δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Το υλικό δεν έχει αντοχή σε όλες τις συνθήκες.

  1. Η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν μικρά ξεκολλήματα ή σταδιακό αποχρωματισμό του υλικού με την πάροδο του χρόνου.
  2. Φθορές από υγρά καύσιμα , λάδια ή άλλα όξινα υλικά που ενδέχεται να πέσουν στο υλικό δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
  3. Η εγγύηση παρέχεται στον πρώτο αγοραστή και δεν μεταβιβάζεται.

 

Η εγγύηση δεν καλύπτει

  1. Κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε
  2. Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, φωτιά, χημικά, κακόβουλες πράξεις, δημόσιες αναταραχές.
  3. Φθορές που μπορεί να υπάρξουν από διάθλαση του φωτός από αντικείμενο όπως παρμπρίζ, γυαλιά ηλίου ή όρασης, γυάλινα μπουκάλια , γυάλινες κατασκευές και γωνίες κάθετες που σχηματίζονται από το gel coat του σκάφους δεν θα πρέπει να μπαίνει το υλικό παρά μόνο με την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
  4. Ο αγοραστής θα πρέπει να έχει λάβει γνώση των παραπάνω και να τα έχει αποδεχθεί πλήρως.