Εφαρμογή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ

Η θερμοκρασία χώρου την ημέρα της τοποθέτησης και για τις επόμενες 48 ώρες,
μέχρι να πολυμεριστεί η κόλλα, θα πρέπει να είναι πάνω από 17°C.
Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση της κόλλας, είναι επιφανειακή
και ενδέχεται να ξεκολλήσει

Καλή επιτυχία !!