ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑΒΗΜΑ

1

Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια με αλκόολή καθαρό ασετόν (χωρίς λάδι). Κανένα αυτοκόλλητο δε μπορεί να κολληθεί σε λερωμένη επιφάνεια. Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από λάδια, σκόνη, άμμο κ.λπ.. Ειδικά σε καινούριο σκάφος το καθάρισμα θα πρέπει να είναι σχολαστικό. Στα καινούρια σκάφη ενδέχεται να υπάρχουν κατάλοιπα κεριού από το καλούπι. Αφήστε να στεγνώσει καλά.

2

Απλώστε τα κομμάτια στα σημεία τους και στερεώστε τα με μία χαρτοταινία αφού τα ευθυγραμμίσετε καλά. Είναι σημαντική η σωστή ευθυγράμμιση για το τελικό οπτικό αποτέλεσμα στην συνέχεια των αρμών.

3

Γυρίστε το φύλλο ανάποδα και χαράξτε το σιλικονόχαρτο ελαφρά με λεπίδα μέχρι να ανοίξει σε δύο μέρη. Ξεκολλήστε και διπλώστε για 5 πόντους από κάθε πλευρά το σιλικονόχαρτο στο σημείο που το χαράξατε.

4

Γυρίστε το φύλλο από την καλή πλευρά και αφού βρείτε το σημείο επικόλλησης πιέστε καλά στη μέση που είναι ξεκολλημένο το σιλικονόχαρτο. Λόγω της δυνατής κόλλας που έχει πριν κολλήσετε βεβαιωθείτε πως είστε στο σωστό σημείο. Εάν κολληθεί στραβά μην επιχειρήσετε να το ξεκολλήσετε. Δεν θέλει καθόλου στρετσάρισμα κατά την επικόλληση.

5

Συνεχίζετε τραβώντας το σιλικονόχαρτο σιγά σιγά και παράλληλα πιέζοντας το φύλλο με το χέρι ή με μια σπάτουλα πλαστική. Το πάτημα πρέπει να γίνει σχολαστικά έτσι ώστε εκτός από το καλό κόλλημα, να μην έχει μείνει σημείο όπου θα μπορεί στο μέλλον να περάσει αέρας, νερό ή σκόνη.

6

Στο τέλος πάρα πολύ καλό πάτημα με ένα ρολό και περιμετρικά του φύλλου. Το καλό πάτημα είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να μείνει καθόλου άνοιγμα ή να μείνει αέρας μέσα στο υλικό. Εάν μείνει κάπου αέρας, αφαιρέστε τον με μία σύριγγα.

Η θερμοκρασία χώρου την ημέρα της τοποθέτησης και για τις επόμενες 48 ώρες,
μέχρι να πολυμεριστεί η κόλλα, θα πρέπει να είναι πάνω από 17°C.
Σε αντίθετη περίπτωση, η πρόσφυση της κόλλας, είναι επιφανειακή
και ενδέχεται να ξεκολλήσει.